logo

Riyâzu’s Sâlihîn – Muhtasar

Bu eser, İmam Nevevi’nin bir hadis klasiği olan Riyâzu’s-Sâlihîn’in muhtasarı yani kısaltılmış hâlidir.
Telif edildiği günden bu yana Riyâzu’s-Sâlihîn, islâm dünyasının her yerinde, âlimlerin, ilim yolcularının ve nihayet hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın âdeta el kitabı olmuştur.
Bu muhtasar eser daha çok ahlâkı güzelleştiren, kalpleri temizleyen, dünya ve âhiret saadetine yarayan, hayra sevk edip fenalıklardan men eden sahih hadislerden oluşmaktadır.

Paylas :

Açıklama

Eser, 18 ana konu ve 372 alt başlık altında verilen 1800 küsur hadis içinden seçilmiş 876 hadisten meydana gelmektedir. Pek çok şerhi ve muhtasarı yapılan Riyâzu’s-Sâlihîn, bu eserde akıcı ve sade bir dil ile tercüme edilmiş, açıklamaya ihtiyaç duyulan yerlerde gereken izahlara yer verilmiştir.
Ezberlenmesi tavsiye edilen hadisler renkli bir şekilde belirtilmiş, böylece bu hadisleri ezberlemek isteyenlere kolaylık sağlanmıştır.
Önce konu başlıkları verilmiş daha sonra ilgili ayetler mealleri ile beraber zikredilmiş ardından hadisler, manaları ve kaynakları ile beraber ifade edilmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’in işaret ettiği sırat-ı müstakim yolcularından biri olmak yani hayatı salih olarak yaşamak ve bütün bir ömrü bu çizgide sürdürebilmek için Riyâzu’s-Sâlihîn mükemmel bir müracaat kaynağıdır.

 

Ek bilgi

ISBN

9781682368435

Baskı Tarihi

Mayıs 2020

Sayfa

577

Satın Al

     

E – Kitap Versiyonu İçin: