logo

Prizma 1

Prizma’da, başta din olmak üzere, tarih, sosyoloji, psikoloji, siyaset vs. değişik ilimlerle alâkalı pek çok konuya -tabiî soru-cevap esprisinin müsaade ettiği ölçüde -açıklık getirilmekte ve icmalen de olsa yeni bir bakış zaviyesi teklif edilmekte.

Hocamız’ın sohbetlerinden derlenip, ardından da kısmen düzeltilerek Zaman’ın Akademi sayfasında yayımlanan bu yazıların kitap hâline getirilmesi ve kitabın da, yukarıda arz ettiğim bölümlere ayrılması, yine onun yol göstericiliği içinde yapılmıştır. Ayrıca kitaptan tam istifade edilebilmesi için tahriçler ile karma indeks yapılmış, tahriçler sayfa altına, karma indeks ise kitabın sonuna ilave edilmiştir.

Paylas :

Ek bilgi

ISBN

9781682366509

Baskı Tarihi

Ocak 2023

Sayfa

260

Satın Al


E-book versiyonu için:

metin, yazı tipi, logo, grafik içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

metin, yazı tipi, ekran görüntüsü, logo içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu